De verschillende groepen kwamen met een grote variëteit aan bevindingen terug; niet alleen over de aangewezen plekken, maar ook over het gehele gebied. Alle antwoorden zijn verzameld en zullen verwerkt worden, zodat die in het verdere proces te gebruiken zijn en de kernwaarden van het gebied benoemd kunnen worden. In dit verslag geven we een paar korte bevindingen weer:

  • Locatie: Oudeweg – RandstadRail. Voor oud polderlandschap was waardering. Dit kleine gebied werd daarentegen als monotoon ervaren, terwijl dit stukje landschap net ontwikkeld is. Men vraagt zich af welke waarde de nieuwe aanplant van bos toevoegt. Aan de andere kant werd aangegeven dat de ontwikkeling van bos ook veel tijd kost. Hebben we dat geduld wel? Bos versus weiland is een dilemma; evenals intensief gebruik van het bos versus natuur of vogels.
  • Locatie: Rondje Dobbeplas. Het poldergevoel van vroeger voerde hier de boventoon door de aanwezigheid van weilanden, slootjes en begroeiing. Het gevoel van buiten zijn met een grote diversiteit aan belevingen door afwisseling met bosschages en water. “Ik verbaasde mij erover hier een toiletgebouw aan te treffen. Nog schoon ook.” Aldus een deelnemer. Te twisten viel over de landschappelijke aanpassing ervan in het gebied. Het leek meer op een elektriciteitshuisje.
  • Locatie: Noordweg – Randstadrail. Een indrukwekkend stukje bos. Het gevoel van verwondering over de schoonheid van sommige plekken, samen met de rust die er heerste. De beleving is dat er haast geen gebruik van het gebied wordt gemaakt, omdat er geen zwerfafval ligt. De boomaanplant in rijtjes wekte juist irritatie op.
  • Locatie: Krekengebied (tussen de Noordkade en de Uylenburg, links van het Virulypad; vanuit Pijnacker gezien). Het gevoel van rust en ruimte wordt vooral ervaren, maar ook het gebrek aan grote grazers, waardoor bosvorming een kans krijgt. Bijzonder wordt het hoogteverschil van het wandelpad met de polder bevonden.
  • Locatie: Hondenbos Dobbeplas. Door aanwezigheid van de kleine kronkelpaadjes kijk je vanuit de verschillende hoeken naar het landschap. Dit geeft een andere beleving dan bijvoorbeeld fietsen op een recht fietspad. De aanwezigheid van hondenstront op de wandelpaden werd niet als een kwaliteit gezien. De aanwezigheid van de vele kikkertjes wel.
  • Locatie: Fietstocht via het Virulypad naar de Korftlaan. Door de aanwezigheid van mooie zichtpunten, weidegebied en vele vogels was vooral het in balans zijn van de contrasten (bedrijvigheid versus rust) de waarde hier. Klein Delfgauw wordt ervaren als bedrijvigheidscentrum in het gebied.
  • Locatie: Bieslandse Bos, Bies-Bush (speelbos). De diversiteit van de gebieden en van de gebruikers was wat deze groep in het hele gebied opviel.

Deze eerste stap met elkaar heeft ons doen inzien, dat door het gebied in te gaan we het gebied beter snappen en de samenhangen en structuren zien die uiteindelijk nodig zijn om dit waardevolle gebied te behouden.

Afsluitend dankt Gé Kleijweg de aanwezigen met het besef dat dit pas de eerste stap is van een lang traject dat tot begin 2019 zal duren. Hij vraagt de aanwezigen ook de verantwoordelijkheid te nemen om te helpen bij het zetten van volgende stappen. “Alleen sámen komen we tot een gemeenschappelijke gebiedsvisie.” Er komt een vervolgsessie op 20 juni om de huidige oogst verder aan te vullen. Dit is tevens een kans voor degenen, die er nu niet bij konden zijn. Aan iedereen wordt gevraagd om vooral mensen uit hun eigen netwerken uit te nodigen, om deel te nemen. Hetzij aan de komende sessie op 20 juni en hetzij aan toekomstige sessies, zoals 19 september.

Aanvulling: welke invloed hebben we hier eigenlijk mee?

Naast de doelstelling van de avond waren er vragen over onze invloed en de rol van overheid in dit proces. Juist door dit proces ingang te zetten en met elkaar naar dit gebied te kijken en visie te ontwikkelen, voorkom je dat gebied wordt bedreigd door plannen ‘van bovenaf’.

Marlies van Arendonk, procesbegeleider van de Implementatie van de Omgevingswet gemeente Delft (waaronder Delfts Doen) : “Er komt een integrale visie op stad Delft exclusief de Delftse Hout, dat ook een onderdeel van Buytenhout West is.” De ontwikkeling van die visie organiseert de gemeente zelf. Alle aanwezigen hier mogen ook meedenken over die visie.. De woningbouwopgave van 15.000 extra woningen en waar zouden woningen kunnen landen, komt daar aan bod. . “Wat aan dit proces interessant is, is dat het echt van onderop komt. Weliswaar met steun van de Gemeente, maar vooral met een blik van interesse over de uitkomst, ook de eventuele economische invulling ervan. Het is vernieuwend en spannend, omdat er samen wordt gewerkt met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. De colleges van beide gemeenten zijn er enthousiast over. Grenzen en kaders voor de gebiedsvisie zijn er momenteel niet. Over de uitkomsten zullen de afzonderlijke raden zich uiteindelijk buigen”, aldus Marlies.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: