Terugkoppeling mental maps van 1e sessie – Ellen Holleman

Ellen geeft aan dat in de eerste sessie gevraagd was een kaart van het gebied te tekenen, een zogenaamde Mental Map. In deze tekening werd zichtbaar welke emoties en waarden men aan het gebied, of delen van het gebied geeft. Hoe gebruik je het gebied? Hoe oriënteer je jezelf in het gebied (zichtlijnen, ruimtelijke elementen)?

Bovenstaande kaart is een samenvatting van alle mental maps (circa 50). Dit is niet op schaal getekend, maar een weergave van hoe men dit gebied ervaart, beleeft, gebruikt en zich oriënteert. Het open weidegebied met koeien kwam bij bijna bij iedereen terug en is dus vrij groot op de kaart getekend. Ook viel op, dat er stukken nog niet getekend waren, wat duidt op blinde vlekken. De vraag is of dit geen mooie of interessante plekken zijn, of dat de aanwezigen wellicht niet bekend waren met deze plekken. Verder wordt zichtbaar, dat het gebied een inclusief landschap is; een lappendeken van verschillende landschapstypes, waar veel mensen op verschillende manieren gebruik van maken.

Sabrina geeft nog een terugkoppeling van belangrijke elementen, die in de veldverkenningen in de eerste sessie van 30 mei werden benoemd . Zie ook het verslag van de eerste sessie.

 • Contrastrijk/veelzijdig;  oud versus nieuw landschap, verbindingen en scheidingen, rust en stilte versus roering en drukte, stad versus natuur, veilig versus onveilig, open versus gesloten. Kortom, ook wat fricties
 • Gevarieerd landschap; afwisseling, verschillende landschappelijke ervaringen met  verschillende hoogtes, dalletjes, uitkijkjes, verschillende dimensies en proporties; klein en groot, hoog en laag
 • Natuur in relatie met de stad > nabijheid van groen zo dicht bij de stad. Nog steeds iets te  ontdekken
 • Bio-diversiteit; oud en jong bos, moeras, water, bomen, vogels, koeien, oud en jong  landschap, polder
 • Ruimte; openheid, zichtlijnen, doorkijkjes,  weidsheid, lucht, ruimte voor het oog, uitzichten, vrij kijken
 • Rust en sereniteit, geborgenheid, balans tussen mens en natuur
 • Plek voor iedereen; veelzijdigheid, ruimte voor diverse activiteiten zoals recreatie, wandelen, fietsen, zwemmen, verblijven, bewegen, jong, oud, actief en passief recreëren
 • Verbondenheid en betrokkenheid; verbinding met de omgeving, verbonden met de bodem, geschiedenis, herinnering, verhalen

Alle input van de sessies 1 en 2 wordt verwerkt in visuele kaarten, die in de komende sessies in september weer met elkaar gedeeld worden.

Pitch Anna en Bart Duijndam

Anna en Bart Duijndam waren beiden bij de eerste sessie aanwezig en zijn gevraagd om hun ervaringen over het gebied te delen. Bart is geboren en getogen in dit gebied en heeft het hele gebied in 20 jaar enorm zien veranderen. Van volledig agrarisch met bijna 20 actieve boeren en zelden een vreemdeling tot een recreatief gebied met nog maar twee boeren met intensief divers gebruik. Hij hoopt dat deze gebiedsvisie ook een toekomst kan bieden voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Ook Anna haakt hierop aan, door aandacht te vragen voor de kracht van dit gebied. Naar haar idee; rust, ruimte en een biologische polder. Zij vraagt te waken voor teveel economische activiteiten en verkeersbewegingen. Haar droom is dan ook een autoluwe Noordeindseweg. Anna is trots op alle partijen die dit gebied levendig hebben gemaakt, maar ziet ook dat we met z’n allen de verantwoordelijkheid moeten nemen om op duurzame wijze de kracht van dit gebied te behouden.

Aan de slag! Hierop aansluitend gaat de hele groep aanwezigen naar buiten in 5 kleinere groepen met een kaart van het gebied en een aantal vragen over sociaal-culturele, economische en verblijfskwaliteiten. Na terugkomst verwerkt iedere groep hun terugkoppeling op grote kaarten en presenteren dat aan de andere aanwezigen.

Een korte weergave van waarmee de groepen terugkwamen:

Over de natuur

 • De uniekheid van de Nootdorpse plassen
 • Veel harde grenzen. Vanuit natuurgebied kijk je tegen woonwijken of kassen aan
 • Rust en natuur zijn het belangrijkste om te behouden
 • Ontwikkeling meer diversiteit in bomen en planten is wenselijk, ook meer bloeiend groen
 • Groen innovatief geluidsscherm A13, mogelijk in samenwerking met TU Delft?
 • Spanningsveld van natuurbehoud versus onderhoudskosten

Over verkeer en veiligheid

 • Zorgen om economische ontwikkelingen versus verkeersdruk in het gebied, met name Noordeindseweg
 • Ontwikkeling van de entrees en parkeermogelijkheden buiten het gebied
 • Veel wandelaars lopen over fietspaden. Ook racefietsers door hetzelfde gebied. Waarom zijn er geen wandelpaden naast de fietspaden?

Over economische aspecten 

 • Wens voor een natuurbegraafplaats
 • Bebouwing vindt plaats ook in de omliggende gemeente. Wat dragen die bij aan het gebied?
 • Festiviteiten in gebied geven overlast maar hebben wel een sociaal-culturele waarde. Hier zit een spanningsveld tussen.
 • Lokale productie, gebruik, bijvoorbeeld van het lokale hout. Er is interesse om dat ook weer lokaal te gebruiken. Creëer bedrijvigheid om in het gebied ook het hout te verwerken, samenwerking met werk-leerbedrijven/scholen
 • Meer landschapseigen activiteiten: herder, imker, honingmakerij, schaapskooi
 • Meer doe-activiteiten; klimbos, boomkroonpad
 • Spanningsveld van natuurbehoud versus activiteiten en onderhoudskosten
 • Zoeken naar balans tussen economische activiteiten en wat gebied aankan. Welke activiteiten zijn wel in balans met gebied? Boeren. Welke activiteiten voegen meervoudige waarde toe? Dat gebruiken als toetsing.
 • Zoeken naar balans tussen economische activiteiten en wat gebied aankan. Welke activiteiten zijn wel in balans met gebied? Boeren.

Conclusie

Er is veel gesproken over de wrijvingen en de druk op het gebied vanuit recreatief en economische opzicht. Er is ook over gesproken om meer te denken in tijdelijkheid en flexibiliteit, zoals multifunctionele plekken die niet alleen voor een specifieke activiteit gebruikt kunnen worden of oplossingen ook buiten het gebied te gaan zoeken. Er zijn veel mogelijkheden en richtingen om in te slaan geopperd. Deze worden meegenomen in het vervolgtraject.

Tot slot

Tot slot wordt het voorbeeld nog genoemd over een tentoonstelling in Leeuwarden. Places of Hope (‘Zin in de toekomst!’) www.placesofhope.nl. https://www.uu.nl/en/news/persbericht-zin-in-de-toekomst-met-places-of-hope. Een nieuw perspectief op het Nederland van morgen.

Gé Kleiweg sluit af met de het feit, dat we allemaal houden van het gebied. Zelf nadenken over hoe de toekomst eruit moet zien is soms moeilijk. Daarom nodigt hij iedereen uit om  vooral aangehaakt te blijven bij dit proces en de verantwoordelijkheid te nemen om mee te werken aan de toekomst voor het gebied Buytenhout West.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: